Visie

Wanneer ik spreek over personen met een handicap of beperking, dan leg ik graag de klemtoon op twee facetten, namelijk talent en ervaringsdeskundigheid. Deze facetten zie je dan ook terugkomen in het aanbod van FixAbility voor particulieren en organisaties.

Het volledige FixAbility logo

Talent

Enerzijds het versterken van personen met een handicap en het naar voor brengen van hun talenten. Een handicap of beperking kan een onderdeel zijn van de identiteit van een persoon, maar is niet het enige definiërende aspect. Daarom spreek ik ook steeds over personen met een handicap of beperking, met een nadruk op de persoon. Vandaag spreken we al lang niet meer over gehandicapten of mindervaliden, waar ze haast een verpersoonlijking zijn van hun beperkingen. Personen met een handicap zitten niet meer ongelukkig thuis (als ze dat ooit al waren), maar zijn een onderdeel van de maatschappij en zetten zich daarbij ook vaak sterk in voor hun job, hun gezin of vrijwilligerswerk. Dit wil niet zeggen dat de beperking geen stimulans kan zijn voor heel wat interessante kwaliteiten bv. doorzettingsvermogen, organisatietalent, creatief, noem maar op. Dit aspect van handicap mag in de toekomst nog wat meer in de verf gezet worden. Dat houdt ook in dat personen met een handicap ook versterkt moeten worden om zelf kansen te grijpen in de maatschappij en een actieve rol op te nemen. FixAbility wil personen met een beperking ontlasten en versterken zodat ze hun focus kunnen leggen op het gebruiken van hun capaciteiten (Abilities). Dit door hen te ondersteunen bij hun administratie of ervaringsdeskundig advies te geven in het creëren van een aangepast woon- of werkomgeving. Echter met grote aandacht om de meest kwetsbare personen niet te verliezen. De focus op de kwaliteiten van alle aard of het Engelstalige Abilities komt dan ook terug in de bedrijfsnaam.

Ervaringsdeskundigheid

Om personen met een beperking kansen te laten grijpen moet uiteraard de omgeving en het beleid aangepast zijn aan hun noden. Zo zijn vele financiële tegemoetkomingen of subsidies eerder ontradend ten opzichte van het zoeken naar een betaalde job of zijn slecht toegankelijke omgevingen uitnodigend tot participatie. Zonder het juiste kader is er geen empowerment. Daarom zet ik als tweede facet sterk in op ervaringsdeskundigheid. Als persoon met een beperking ken ik de problemen waarmee je in aanraking kan komen bij participatie aan het maatschappelijk leven. Door mijn jarenlange ervaring in de toegankelijkheidsector heb ik gezien hoe waardevol een gesprek kan zijn. Architecten, beleidsmakers of projectmedewerkers waar ik mee in gesprek ga, zijn vaak eerst sceptisch: Alles is toch al toegankelijk? Wat kunnen we hen nog bij brengen? Pas wanneer we hen inzicht geven in het hoe en waarom van onze dagdagelijkse hindernissen kunnen ze creatief aan de slag en komen ze vaak tot verrassende oplossingen. Zij worden dan weer ambassadeurs in het verdere toegankelijkheidsverhaal. Deze dialoog is namelijk erg belangrijk om de maatschappij te mobiliseren er te zijn voor iedereen. Deze dialoog ofwel brug tussen personen met en zonder beperking komt dan ook terug in het logo van FixAbility.

Daarnaast is dialoog tussen personen met verschillende beperkingen cruciaal om dingen in beweging te brengen. Een toegankelijkheidsadvies moet allesomvattend zijn: elke handicap moet meegenomen worden om zo inclusief mogelijke omgeving te creëren. Maar soms moeten personen met verschillende handicaps tot een soort compromisvoorstel komen. Zo is bijvoorbeeld een drempel voor een persoon met een visuele beperking interessant als geleiding, maar dan weer erg hinderlijk voor een rolstoelgebruiker. Dan wordt vaak een drempeltje van 1 cm als compromis voorgesteld, wat voor beide personen nog haalbaar is. En zo zijn er nog tientallen voorbeelden te geven. Door mijn jarenlange ervaring in de toegankelijkheidsmaterie en uitgebreide netwerk, kan ik u of uw organisatie een gevarieerd advies brengen. Een omgeving staat ook niet op zichzelf. Wat heb je bijvoorbeeld aan een perfect toegankelijke bioscoop als er geen aangepast vervoer in de nabijheid is. Het toegankelijkheidsverhaal strekt verder dan enkel het eigen hokje.

Dit wil echter niet zeggen dat alles altijd de perfectie kan weerspiegelen. Vaak zijn er nog andere belangen die een perfect toegankelijke omgeving onmogelijk maken, zoals veiligheidsaspecten, financiële beperkingen of erfgoedelementen. Toegankelijkheid moet dan ook bekeken worden als een spectrum waarin er verschillende keuzes te maken zijn, de ene al meer aangepast dan andere. Ervaringsdeskundigheid kan helpen om de juiste keuzes te maken.

Waarden en normen van de onderneming

 • checkmark

  Zelfbeschikkingsrecht van personen met een handicap

 • checkmark

  Personen met een beperking én een heleboel talenten

 • checkmark

  Aandacht voor kwetsbaarheid

 • checkmark

  Ontlasten van personen met een beperking en hun mantelzorgers

 • checkmark

  Ervaringsdeskundigheid als belangrijk middel voor een toegankelijke samenleving

 • checkmark

  Dialoog tussen personen met en zonder beperking, maar ook tussen verschillende beperkingen onderling

Definities handicap en beperking: iedereen welkom

De organisatie FixAbility gebruikt de termen personen met een handicap of beperking door mekaar. Waarom?: Het begrip beperking is breder dan het begrip handicap. Iedereen kan beperkingen ervaren, maar niet iedereen heeft een handicap. Daar waar beperking eerder de focus legt op de beperkingen van de omgeving en de participatiedrempels die erbij komen, legt de term handicap eerder de focus op de beperkingen van het individu. Daarom gaat er wel eens een voorkeur uit naar het begrip beperking. Toch is het belangrijk om personen met een handicap ook als groep te gaan benoemen zodat belangenbehartigers en ambassadeurs nog steeds kunnen strijden voor dat duidelijke kader waarin personen met een handicap -ondanks hun beperkingen- volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Personen met welke beperking ze ook ervaren, zijn welkom bij FixAbility. FixAbility richt zich bijvoorbeeld ook tot oudere personen die dezelfde drempels ervaren naar administratie en omgeving toe als personen met een handicap.