Advies voor ondernemingen

Via mijn ervaringsdeskundig advies wil ik bijdragen aan een samenleving waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan participeren. Eén van de interessantste middelen is ervaringsdeskundigen te laten inspireren en kennis op te doen over de beleving van een persoon met een beperking van de ruimte. Personen die weten hoe het is om je in een stad te bewegen die niet altijd vertrouwd is met anders zijn, op welke manier dan ook of die dagdagelijks in contact komen met hindernissen aan diensten of producten. Hen aan het woord laten, is de eerste stap naar verandering.

Door mijn jarenlange ervaring in de toegankelijkheidsector heb ik gezien hoe waardevol een gesprek kan zijn. Architecten of projectmedewerkers waar ik mee in gesprek ga, zijn vaak eerst sceptisch: wat kunnen we hen nog bij brengen? Pas wanneer we hen inzicht geven in het hoe en waarom van onze dagdagelijkse hindernissen kunnen ze creatief aan de slag en komen ze vaak tot verrassende oplossingen.

Bovendien heb ik ook een heel goed zicht gekregen op de ervaringen en de beleving van de ruimte door personen met andere beperkingen. Daarom kan ik u en uw organisatie ook een volledig inzicht geven gebaseerd op verschillende soorten beperkingen. Door de vele samenwerkingen met architectenbureaus ben ik in staat om het ervaringsdeskundig aspect mee te nemen in planbesprekingen en het ontwerpproces.

Icoon van een quote-teken
Bij het ontwerpen kan een ervaringsdeskundige de vertaling van normen naar gebruik en beleving maken, het hoe en waarom duidelijk stellen. Met deze kennis kan je als architect de normen goed integreren in de architectuur, in plaats van ze enkel toepassen. En de ervaringsdeskundige kan verder gaan waar de kennis in de normen nog lacunes vertoont.
Peter-Willem V. - Full Scale Architecten
Een man in rolwagen vergadert met 2 vrouwen

Concreet kan ik u aanbieden:

 • checkmark

  Uw bedrijf ondersteunen in het opzetten van een campagne over het thema handicap of toegankelijkheid.

 • checkmark

  Advies inzake de toegankelijkheid van de diensten of producten die u aan uw klanten aanbiedt.

 • checkmark

  Adviseren van architectenbureaus of projectontwikkelaars bij lopende bouwprojecten gebaseerd op de ervaring van verschillende handicaps.

 • checkmark

  Beleidsmakers en lokale besturen inspireren om een meer toegankelijke samenleving te creëren voor iedereen.

 • checkmark

  Adviesverlening bij het toegankelijker maken van uw huidig of toekomstig (op plan) bedrijfsgebouw voor zowel uw werknemers als klanten.

 • checkmark

  Ondersteuning bij het aanwerven van werknemers met een arbeidshandicap: hoe omgaan met de noden van deze werknemers en afstemmen op uw verwachtingen.