Bezoek mijn modelwoning

Begin 2017 kocht ik een rijwoning in het centrum van Leuven dicht bij mensen, activiteiten en openbaar vervoer. Ikzelf betrek twee verdiepingen van de woning, nl. het gelijkvloers en de eerste verdieping. Daarmee wilde ik af van het stereotiep dat personen met een beperking best wonen in een gelijkvloers appartement met standaard toegankelijkheidsvoorzieningen. Door de opdeling van de woning in verschillende etages en de beperkte gevelbreedte ontwikkelde ik, samen met Full Scale Architecten, enkele technieken om volledig op maat te gaan ontwerpen. Niet elke plek is ontworpen conform de toegankelijkheidsnormen, maar is volledig afgestemd op mijn eigen gebruiksgemak en beleving van de ruimte. De opdeling in verschillende etages speelt ook in op de mogelijkheden tot privacy en rust voor mezelf en mijn familieleden.

Foto van de facade van de modelwoning

Daarnaast werd de woning volledig uitgerust met technologische hulpmiddelen zoals een hydraulische lift en een domoticasysteem. Via één app kan ik alle toestellen in mijn woning bedienen zoals verlichting, verwarming, gordijnen, deuren, audio-installatie, enz. Ook worden er heel wat parameters geregistreerd zoals beweging, afwezigheid, rook, vocht, enz. Dit geeft een gevoel van rust en veiligheid. Toch werd de technologie niet gebruikt om de technologie. Daar waar mogelijk werden er ook andere innovatieve keuzes gemaakt.

Foto van een domotica systeem

Bovendien werd op de bovenste verdieping van mijn woning een zorgstudio ingericht. In tijden van een veranderend zorglandschap, vermaatschappelijking en vermarkting van de zorg geeft de woning mij de nodige mentale rust om eigen keuzes te maken in mijn zorg en ook een back-up plan vorm te geven voor moest het toekomstige zorglandschap er volledig anders uitzien.

Foto die het concept van een zorgwoning voorstelt

Ook voor informatie over het aanvragen van een dergelijk statuut van zorgwoning of elk ander hulpmiddel bij de bevoegde instanties als mutualiteiten, VAPH en lokale besturen kunt u bij mij terecht.

Foto die het concept van een subsidie aanvraag voorstelt

Wil je een bezoek brengen aan deze modelwoning om ideeën op te doen voor één of meerdere aanpassingen aan jouw woning?

Het tarief voor een rondleiding incl. ervaringsdeskundig advies: €65 per uur